اولین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۳۹۹

اولین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۳۹۹ توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل  میدکو)  در روزهای دوشنبه و  سه شنبه  ۱۸ و ۱۹  فروردین ماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند،  مجتمع فولاد زرند، پروژه CDQ، پروژه آهک و دولومیت، مجتمع فولاد بوتیا و شرکت تامیدکو نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود

این بازدیدها هر دوهفته یکبار به صورت منظم انجام می پذیرد.